Hotelldirektör till Moment Hotels i Malmö

  Moment Hotels är ett modernt och centralt hotell, endast ett stenkast från centralstationen i Malmö. Vi öppnade 2012 och hotellet har successivt växt till att idag omfatta 74 rum med en omsättning 2019 på 15,6 mkr. Vi har en stark framtidstro och går nu in i en spännande utvecklingsfas där vi under hösten 2020 expanderar till drygt 160 rum. Vårt mål är att mer än fördubbla omsättningen i och med denna expansion. Vi är stolta över vårt prismedvetna koncept Lean Luxe Living 117