Röda Korsets enhet för Skydd söker projektledare

 Röda Korsets Skyddsenhet svarar för juridisk expertis och stöd i migrationsfrågor samt arbetar med samhällspåverkan och opinionsbildning för att främja alla migranters grundläggande rättigheter och behov.  Röda Korsets enhet för Skydd söker projektledare  Projektet syftar till att stärka Svenska Röda Korsets respons på de behov som uppstått på grund av stora förändringar inom migrationsområdet och stöd till personer som står inför ett återvändande.  I arbetsupp 573