Röda Korset söker en tematisk rådgivare asylmottagande/samhällsetablering

Röda Korset söker en tematisk rådgivare asylmottagande, samhällsetablering och socialt hållbara städer. Enhet Social delaktighet söker en tematisk rådgivare med inriktning på asylmottagande, samhällsetablering och socialt hållbara städer med placering i Stockholm. Enheten ger stöd till verksamheter som bedrivs av eller tillsammans med frivilliga, ofta i samverkan med andra aktörer i samhället. Aktuella och prioriterade tematiska områden är asylmottagande och samhällsetablerin 573