VD till Swerim AB (under bildande) – ett nytt forskningsinstitut

SWERIM AB kommer att bedriva främst industriellt inriktad forskning med fokus på industrins förnyelsearbete, konkurrenskraft och hållbara utveckling. Dynamisk samverkan med externa parter, såväl inom akademi som industri, är ett viktigt medel för att skapa industri- och samhällsnytta. Rollen som VD innebär att aktivt företräda och profilera SWERIMs olika verksamheter som idag omfattar: Hållbar Processteknik Pilot & Demonstrationsanläggningar Värmning & Bearbetning P 507